ART

Müasir dövrün əsas tələblərindən olan art üçün məktəbimizdə xüsusi otaq ayrılıb və zəruri avadanlıqlarla tam təchiz olunub:

  • Art həm dərs olaraq, həm də dərsdən kənar məşğuliyyət kimi şagirdlərimizə təklif olunur.
  • İstedadlı müəllimimiz şagirdlərimizi artın müxtəlif istiqamətləri üzrə hazırlayır.
  • Məktəbimizdə ildə bir-iki dəfə şagirdlərin art və rəsm qalereyasını təşkil edirik.
  • Art üzrə sahib olduğu qabiliyyət və bacarığı ilə xüsusilə fərqlənən şagirdlərimizi irimiqyaslı tədbirlərə göndəririk. Məqsədimiz onların əl işlərini daha geniş auditoriyaya çıxarmaq və onlarda bu sahəyə daha dərin maraq oyatmaqdır.